Kontakt os på telefon: 7442 8442
venteværelse tandlæge

Ny overenskomst mellem Sundshedstyrelsen  og Dansk Tandlægeforening er trådt i kraft pr. 1. april 2015, og det  betyder bl.a. at alle patienter skal  placeres i grupperne “grøn”,  “gul” eller “rød”.

Sundhedsstyrelsen har med virkning fra 1. April 2015 besluttet, at når du fremover indkaldes til undersøgelse, vil din tandlæge her på klinikken hver gang skulle tage stilling til om du er grøn, gul eller rød patient.

Er du allerede i gang med et behandlingsforløb, indplacerer vi dig uden særskilt undersøgelse – og din behandlingsplan tilpasses til de nye retningslinier.

Hvad betyder det for dig?

Hvor du placeres afgøres af tandlægens vurdering af dit behandlingsbehov og af dine risikofaktorer, og har bl.a. betydning for hvor ofte du indkaldes. Det påvirker også dine tilskudsmuligheder fra din region, og evt. fra Sygeforsikringen Danmark*

Se kvikguiden for at få et overblik

Er du “grøn”?

Sunde tænder, tandkøb og mundhule placerer dig i “grøn gruppe”.

Som “grøn” bliver du indkaldt til fornyet undersøgelse her på klinikken med minimum 12 måneders mellemrum.

Sunde rene tænder giver velvære!

Er du en af de mange som ønsker at få tænderne renset oftere, skal du huske at du som “grøn” maksimalt kan få tilskud til tandrensning 1 gang om året. Yderligere tandrensninger sker alene ved egenbetaling*

Tilskud: — I forbindelse med undersøgelsen er du berettiget til en tandrensning med tilskud fra din region.

Er du “gul”?

Aktiv sygdom i tænder, tandkød eller mundhule placerer dig i “gul” gruppe men kun hvis din tandlæge her på klinikken vurderer, at du selv kan medvirke til en bedre sundhedstilstand: f.eks. ved at holde igen med søde sager, stoppe med tobaksrygning og være endnu grundigere med tandbørsten.

Ved en fælles indsats kan du blive sygdomsfri, og overgå til “grøn” gruppe.

Som “gul” patient vil du, ud fra din tandlæges vurdering af dit behov, i løbet af året blive indkaldt til én eller flere fokuserede kontrolundersøgelser her på klinikken.

Tilskud: – Som “gul” patient kan du få tilskud til mere end 1 tandrensning om året.

Er du “rød”?

Aktiv sygdom i tænder, tandkød eller mundhule placerer dig i “rød” gruppe når din tandlæge samtidig vurderer, at du p.t. ikke selv er i stand til at bedre sundhedstilstanden i mundhulen.

Det kan skyldes generel sygdom eller at du får medicin med bivirkninger. Din tandlæge sætter forebyggelse og behandling i gang, og du skal forvente at blive indkaldt hyppigt.

Tilskud: — Du får tilskud til forebyggelse/tandrensning, behandling og kontrol efter behov*. Skulle du ikke mere have behov for den medicin eller behandling som har haft bivirkninger er der mulighed for at Du kan skifte status fra “rød” til “gul”. Videre herfra kan en snak med din tandlæge her på klinikken om hvad I sammen kan gøre m.h.t. forebyggelse og forbedret mundhygiejne muligvis bringe dig hele vejen – til “grøn”.

NB: Vær evt. også opmærksom på ændrede tilskudsregler fra Sygeforsikringen Danmark. Se mere på www.sygeforsikring.dk


Ordforklaring

Hvad er ”aktiv sygdom”?

Aktiv sygdom betyder, at du har sygdom i tænder, tandkød eller mundhule, som kræver forebyggelse og/eller behandling. Det kan f.eks. være caries, tandkødsbetændelse, paradentose, syreskader eller anden sygdom. Hvis du har aktiv sygdom, vil det i nogle tilfælde være nok, at du får en individuel forebyggende behandling – også kaldet en IFB. Det gælder fx, hvis du har begyndende caries, og tandlægen vurderer, at du kan forhindre hullet i at udvikle sig, hvis du selv gør en indsats; og tandlægen instruerer dig i, hvordan du opretholder en god mundhygiejne. Samtidig med dette foretager tandlægen evt. en fluoridbehandling.

Hvad betyder ”risikofaktorer”?

Risikofaktorer kan påvirke din risiko for sygdomme i munden. Det er f.eks. dine tandbørstevaner, dit sukkerforbrug og forbrug af syreholdige fødevarer, alkoholforbrug, medicinforbrug, tobaksrygning og din sygdomshistorie.

Svar på hyppigt stillede spørgsmål: